OTR II Tour live Gillette Stadium – Boston 5 July 2018
6 Agosto 2018
, 2018, TOUR

Tags: #otr2, #OTRII, beyonce